GS. TS. Đinh Văn HiếnTìm theo từ khóa: 

GS. TS. Đinh Văn Hiến – Một đời đam mê với sự nghiệp nghiên cứu Khoa học GS. TS. Đinh Văn Hiến – Một đời đam mê với sự nghiệp nghiên cứu Khoa học
Hơn 20 năm qua, GS.TS. Đinh Văn Hiến đã cùng nhiều Giáo sư, Tiến sĩ khác trong và ngoài nước thực hiện rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học mang giá trị thiế thực.Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học cũng như mong muốn phát triển đất nước về khoa học công nghệ để sánh vai trong lĩnh vực khoa họ[...]