Mới cập nhật

Công ty Cổ phần Đào tạo và Truyền thông Quốc tế MGKTìm theo từ khóa: 

Triển vọng mới từ lễ ký kết hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ Triển vọng mới từ lễ ký kết hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ
Vừa qua, ngày 28/02/2018 đã diễn ra lễ ký kết hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa Công ty Cổ phần Đào tạo và Truyền thông Quốc tế MGK cùng Viện Khoa học Giáo dục Nghề nghiệp – Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp. Buổi lễ đã đánh dấu cột mốc quan trọng về sự hợp tác của cả hai trong việc ph[...]