T2, 01 / 2019 06:01 | admin

Liên quan đến Dự án Khu dân cư cao cấp và Trường đua ngựa 500 ha ở Long An: Thi hành án kiểu “sáng sai, chiều đúng, tối lại sai”!

Dự án Khu dân cư Hồng Phát và Trường đua ngựa quy mô 500 ha tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, do Công ty Cổ phần Địa ốc Hồng Phát (Công ty Hồng Phát) làm chủ đầu tư. Kể từ khi được UBND tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 28/4/2008, với tổng số vốn 140 triệu USD, đến nay dự án vẫn “giậm chân tại chỗ”, do xảy ra tranh chấp với China Policy Limited (CPL) dẫn đến Phán quyết số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam.

Không có căn cứ kê biên 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Theo Phán quyết Trọng tài số 29/12: Công ty Hồng Phát sẽ tiếp tục thực hiện “Thỏa thuận khung”, tiến tới thành lập “Công ty liên doanh” giữa Hồng Phát và CPL. Công ty Hồng Phát sẽ đóng gópGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phần đất giai đoạn I vào Công ty liên doanh.

Trụ sở Công ty cổ phần Địa ốc Hồng Phát

Phán quyết Trọng tài rất khó thực hiện bởi nó đi ngược lại với một số quy định pháp luật khác. Ngày 5/10/2018, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An là ông Bùi Phú Hưng đã ký Văn bản số 458/CV-CTHADS, nêu rõ: Quá trình tổ chức thi hành Phán quyết số 29/12, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An đã ra Văn bản số 525/CTHA ngày 18/9/2017 yêu cầu Văn phòng Đăng kí đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An không cho đăng kí, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng (không cho thế chấp, bảo lãnh) đối với 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát.
Không đồng ý với Văn bản 525/CTHA, Công ty Hồng Phát đã có nhiều đơn kiến nghị. Thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã nhiều lần họp với Viện KSND Tối cao, UBND tỉnh Long An để thống nhất chỉ đạo thi hành vụ việc.
Theo Cục trưởng Bùi Phú Hưng, ngày 4/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có Văn bản số 123/BC-BTP báo cáo hướng giải quyết việc thi hành án: “Đối với trường hợp các bên không thỏa thuận được việc thành lập Công ty liên doanh hoặc đến thời hạn trước ngày 5/6/2018 theo yêu cầu của UBND tỉnh Long An mà việc thỏa thuận không có kết quả thì Bộ Tư pháp sẽ chỉ đạo Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An giải quyết việc thi hành án theo đúng quy định của pháp luật, vì không có cơ sở để áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản theo Điều 71 Luật Thi hành án dân sự”.
Cục trưởng Bùi Phú Hưng nhấn mạnh: Đây là vụ việc phức tạp, do hiện nay pháp luật quy định chưa chặt chẽ, rõ ràng nên rất khó để tổ chức thi hành trên thực tế theo nội dung Phán quyết Trọng tài. Theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật khác có liên quan, việc thành lập Công ty liên doanh phải do ý chí tự nguyện của các bên đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (kể cả cơ quanthi hành án dân sự) không thể thực hiện thay các bên.
Quá trình tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An đã nhiều lần tạo điều kiện cho hai bên thỏa thuận thành lập Công ty liên doanh nhưng đến nay việc thỏa thuận vẫn không có kết quả. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An ban hành Văn bản số 525/CTHA là cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bên thỏa thuận thành lập Công ty liên doanh.
Cũng theo ông Hưng, đến nay Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An không có căn cứ để cưỡng chế kê biên tài sản đối với 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 4, Điều 69; Điều 71 Luật Thi hành án dân sự năm 2014; cũng như không có cơ sở để tiếp tục duy trì Công văn ngăn chặn số 525/CTHA. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An chỉ có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế khi các bên đã thành lập được Công ty liên doanh mà Công ty Hồng Phát không đưa 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất góp vốn vào trong Công ty liên doanh.
Quan điểm Cục trưởng Bùi Phú Hưng cũng là quan điểm của Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp. Tại Văn bản số 4341/TCTHADS-NV1 ngày 26/11/2018, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn, khẳng định: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 69; Điều 71 LuậtThi hành án dân sự năm 2014, Cơ quan thi hành án dân sự không có căn cứ để cưỡng chế kê biên tài sản đối với 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát.
“Không có cơ sở để tiếp tục yêu cầu thực hiện Công văn số 525/CTHA ngày 18/9/2017. Vì vậy, Tổng Cục thi hành án dân sự yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An chấm dứt thi hành Công văn số 525/CTHA”, Phó Tổng cục trưởng NguyễnVăn Sơn nhấn mạnh
Sự bất nhất của các văn bản thi hành án!
Chấp hành theo chỉ đạo của  lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự và cũng không còn bất kỳ lý do gì để  ngăn chặn Công ty Hồng Phát,  nên ngày 29/11/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An đã ban hành Văn bản số 682/CTHADS-NV gửi Văn phòng Đăng kí đất đai tỉnh Long An, thông báo việc “chấm dứt hiệu lực Văn bản số 525/CTHA ngày 18/9/2017”.
Cùng ngày 29/11/2018, Cục trưởng Bùi Phú Hưng ký văn bản số 493/BC-CTHADS, báo cáo Tổng cục Thi hành án dân sự, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cùng các cơ quan chức năng, khẳng định: Ngày 28/11/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tỉnh Long An đã tổ chức họp, tham dự có Viện KSND tỉnh, văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Văn phòng Đăng kí đất đai tỉnh…Cuộc họp đi đến thống nhất “chấm dứt hiệu lực công văn số 525/CTHA. Tiếp đến, ngày 29/11/2018, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An đã ban hành Văn bản số 682/CTHADS-NV…

Văn bản số 682/CTHADS-NV về việc chấm dứt hiệu lực văn bản số 525/CTHA ngày 18/9/2017 của
Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An

Trong văn bản báo cáo, Cục trưởng Bùi Phú Hưng, nhấn mạnh: “Trong trường hợp, các bên đã thành lập được Công ty liên doanh mà Công ty Hồng Phát không đưa 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất góp vốn vào trong Công ty liên doanh thì Cơ quan Thi hành án dân sự sẽ phối hợp vớiVăn phòng Đăng kí đất đai tỉnh để tổ chức việc thi hành án theo đúng quy định của pháp luật”.
Trong khi, các văn bản vẫn còn “nóng hổi”, chưa kịp thực hiện thì ngày 18/12/2018, Cục trưởngBùi Phú Hưng ký văn bản phân công Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên thay thế Chấp hành viên Võ Văn Xuân, tiếp tục tổ chức thi hành án Phán quyết Trọng tài 29/12.
Cùng ngày, Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên, ký ngay Quyết định số 07/QĐ-CTHADS “tạm dừng việc đăng kí, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng đối với 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát cho đến khi các bên thi hành xong Phán quyết Trọng tài số 29/12.

Văn bản số 525/CTHA ngày 18/9/2017 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An

Như vậy, có thể thấy, cùng một vụ việc, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An đã “tiền hậu, bất nhất”, khi thì ngăn chặn Công ty Hồng Phát sử dụng 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rồi sau đó lại huỷ bỏ việc ngăn chặn. Vừa huỷ bỏ thì cơ quan này lại ngăn chặn tiếp. Điều này thể hiện rõ, thi hành án theo kiểu “ba phải”, sáng sai, chiều đúng, tối lại sai (!)
Báo Ngày mới Online (Báo Người cao tuổi) đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An xem xét lại và giải thích điều bất cập mâu thuẫn này.

Công Danh

 

 

Bài viết cùng chuyên mục